Herdenking 75 jaar Bevrijding:

Een van de hoogtepunten in 2019 was de Herdenking van 75 jaar Bevrijding. In dat verband organiseerden we in november in samenwerking met de andere Heemkundekringen in de gemeente Moerdijk in het eerste weekeinde van november een zogenaamde “Bevrijdingstoer” door de gemeente. We hadden in de eerste week van mei 2020 graag nog wat aandacht besteed aan dit onderwerp, maar CORONA stak daar een stokje voor. Daarom doen we het op de valreep toch nog maar even op deze manier:

Een van objecten waar de 250 deelnemers aan de Bevrijdingstoer mee geconfronteerd werden, was het Concentratiekamp Moerdijk. Bij veel mensen blijkt niet bekend te zijn dat dit Aussenkommando bestond en wat daar in WOII gebeurde. Daarop werden we gewezen door de heer René Taselaar uit Apeldoorn die daar een studie van maakte en er een artikel over heeft geschreven. Hij schrijft ons:

Publicatie over KAMP MOERDIJK 1943/1944

Bij de Documentatiegroep ’40 – ’45 verschijnt in de tweede week van december 2020  een uitgebreide studie over Kamp Moerdijk. Over dit Aussenkommando van Kamp Vught in 1943/1944 bleek niet alleen in Nederland, maar ook in Moerdijk zelf weinig bekend. Daarom  heeft de onderzoeker René  E. Taselaar de geschiedenissen van dit kamp en van vele gedetineerden uit de vergetelheid gehaald. Verreweg de meesten van de 500 Joden zijn spoedig na hun verblijf in het kamp omgekomen. Ook zijn er ongeveer 700 ‘Schutzhäftlinge’ geweest. Het is belangrijk, dat beschreven is wat zich met betrekking tot het Kamp Moerdijk heeft afgespeeld en zo de aandacht krijgt die het verdient.

Het artikel, met een aantal niet eerder gepubliceerde afbeeldingen, is opgenomen in het mooi, volledig in kleur uitgevoerde tijdschrift Terugblik ’40 – ’45 nr 610 van bovengenoemde vereniging. De oplage is beperkt.

Als u één of meerdere exemplaren van deze Terugblik ’40 – ’45  nr. 610 wenst te bestellen, is dat mogelijk via e-mail:  secretaris@documentatiegroep40-45.nl

Bij de bestelling graag uw naam en uw adres vermelden, opdat het blad, met rekening, toegestuurd kan worden.

De kosten bedragen €  8,50  per stuk (incl. verzendkosten). Bij meer exemplaren tegelijk  €  5,= per stuk (excl. totale verzendkosten).

Ties Poeth – Historisch schimmenspel in boekvorm: ‘De Vloed’.

Wat hebben de St. Elisabethsvloed (1421) en het Mirakel van Niervaart met elkaar te maken?  En hoezo profiteerde Breda daarvan? De Bredase kunstenaar Ties Poeth legt het uit aan de hand van prenten in zijn boek “De Vloed”. Hij beeldt de geschiedenis van de St. Eisabethsvloed en van het Mirakel van Niervaart uit in 50 prenten, die meer zijn dan tekeningen. Deze afbeeldingen zorgen voor een schimmenspel in boekvorm.

           

             Enkele prenten uit het boek “de Vloed” van de Bredase kunstenaar Ties Poeth.

Het Verhaal: 

De turfsteker Jan Bautoen uit Niervaart, zo vertelt de legende uit 1500, stuitte destijds tijdens zijn werk op een hostie in de rond. Toen hij hem oppakte begon de hostie te bloeden. De Middeleeuwers zagen er een wonder in. De hostie werd naar de kerk van Niervaart gebracht en getest op “mirakel-echtheid” en daarna aanbeden door pelgrims die van heinde en verre, aangemoedigd door de verhalen over miraculeuze genezingen, naar Nievaart kwamen. Door het massale turfsteken daalde intussen het grondpeil en liep het gebied vaak onder water, met de St–Elisabethsvloed (1421) als een van de heftigste voorbeelden. Kerk en hostie in Niervaart overleefden de ramp, maar na nog een paar overstromingen vond het bisdom het beter om de Hostie over te brengen naar de grote kerk in Breda. Daar werd het Mirakel met oen armen ontvangen, want al die pelgrims zorden voor geld in het laadje van kerk en stad. “Breda was nooit zo welvarend geworden als Niervaart niet bijna ten onder was gegaan door de overstromingen. De toren van de Grote Kerk is voor een aanzienlijk deel gefinancierd met opbrengsten die te danken waren aan de Hostie.” weet Poeth te vertellen. (BN/DeStem, donderdag 26 november 2020).

Het prentenboek van Ties Poeth met als titel “De Vloed – het land van de kikkers en de kracht van het water” is te koop bij “Die Overdraghe” voor € 24,50.

Reageert u gerust op een bericht: deze komt echter niet direct zichtbaar op de website te staan en moet eerst worden goedgekeurd door onze beheerder.

Follow by Email