Mysterie Bult van Pars opgelost?

De Bult van Pars

Klundert, 15 februari 2017 – Enkele maanden geleden heeft in opdracht van de gemeente Moerdijk een archeologisch onderzoek plaats gevonden naar resten van mogelijk historische waarde op, in of onder de Bult van Pars in Klundert. Dit gebeurde om definitief  uitsluitsel te krijgen over de vele verhalen die in Klundert de ronde doen over dit onderwerp. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend en het gemeentebestuur vindt dat de inwoners van Klundert er recht op hebben om te weten wat die zijn.

Daarom werd op maandagavond 13 februari a.s. tijdens de vergadering van de Stadstafel Klundert  onder andere ook over dit onderwerp gesproken. Aan de leden van de Stadstafel zal dan ook gevraagd worden welke mogelijke consequenties een en ander zou kunnen hebben voor de toekomstige bestemming van het gebied van de Bult van Pars.

Voor de avond daarna had het gemeentebestuur het bestuur en de leden van de Klundertse heemkundekring “Die Overdraghe” uitgenodigd voor een bijeenkomst in  de Niervaert. Archeologe Mina Jordanov, die de leiding had van het onderzoek, zette uiteen hoe het onderzoek in zijn werk is gegaan, wat de resultaten zijn en welke conclusies daar eventueel uit getrokken zouden kunnen worden.  De ongeveer 50 belangstellenden kregen te horen dat de ondergrond van de Bult van Pars wel degelijk als half bastion deel uitmaakte van de vesting en dat de resten die daarvan gevonden werden van belangrijke archeologische betekenis zijn en de moeite waard om te bewaren. Van de kant van de gemeente werd toegezegd dat met deze comclusies in de besluitvorming over de toekomst van de Bult van Pars wel degelijk rekening zal worden gehouden.

(door Kees Hendrikx)

Mysterie Bult van Pars opgelost?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Follow by Email