www.brabantsheem.nl
De stichting Brabants Heem is een marktplaats voor informatie, educatie, overdracht, behoud en cultuur op het gebied van immaterieel en materieel erfgoed, ten behoeve van [primair] de aangesloten heemkundekringen in Noord-Brabant en [secundair] het publiek

www.westbrabantsarchief.nl
Hier vindt u informatie, publicaties en heel veel foto’s over allerlei onderwerpen uit onze regio

www.forten-brabant.nl
Op deze site staat informatie over forten, vestingen en verdedigingswerken in Brabant, hun verleden, heden en het waarom.

www.heemkundekringdewillemstad.nl
Onze zusterorganisatie/kring waar wij o.a. de heemdagen van 2012 mee georganiseerd hebben.

www.erfgoedbrabant.nl
Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening (BRG). De BRG geeft ondersteuning aan amateur- en beroepshistorici die zich bezighouden met de Brabantse geschiedenis. U kunt er terecht met alle vragen en suggesties betreffende de Brabantse geschiedenis.

www.heemkundezevenbergen.nl
Het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden

www.heemkundigekringfijnaartenheijningen.nl
Zoveel mogelijk bewaren van wat ons aan het verleden van Fijnaart en Heijningen herinnert.

Follow by Email