Programma 2019

tot eind augustus 2019:

Overzichtstentoonstelling “45 jaar Die Overdraghe”      

Op een avond in januari 1974 zaten Linze van der Mierden en Herman Meijer samen aan de stamtafel in Hotel ‘De Gouden Leeuw’ aan de Zevenbergsepoort in Klundert. Het was verder rustig in de zaak, dus uitbater Herman had alle tijd om samen met vaste klant Linze een van hun beider stokpaardjes te berijden: “Als je je ogen goed de kost geeft, kun je zien dat er in Klundert dagelijks dingen verloren gaan die nooit meer te vervangen zijn: gebruiksvoorwerpen, zoals gereedschappen, foto’s, oude kranten, bidprentjes, enz.” En “door de aanleg van het reusachtige industrieterrein Moerdijk zijn een aantal dikwijls zeer oude boerderijen gesloopt en is het land bedolven onder meters zand. Daar kunnen we nooit meer bij.” En gaven ze elkaar voor de zoveelste keer gelijk.

Het zou zomaar zo gegaan kunnen zijn. En dit gesprek zou zomaar de aanleiding geweest kunnen zijn om een aantal gelijkgezinden bij elkaar te roepen en te polsen of het haalbaar zou zijn om ook in Klundert een heemkundige vereniging op te richten, die zich zou gaan bezighouden met “de verworvenheden uit het verleden en de waarde daarvan voor het heden en de toekomst”. Wie weet wat er toch nog te redden zou zijn.

Zo geschiedde: Op woensdag 6 februari 1974 was het zover. Herman en Linze hadden een paar leden van de Roosendaalse Heemkundige Kring “De Gulden Roos” uitgenodigd en ook streekarchivaris H. Gouloozen was present. Zij zouden helpen om een eventuele nieuwe vereniging vlot te trekken. Verder sloten een tiental belangstellende Klundertenaren en één Moerdijker aan.
Het werd een succesvolle avond daar in de Gouden Leeuw, want toen de vergadering werd afgesloten, lag er een voornemen tot oprichting van een Heemkundekring in Klundert. Een oprichting die al op woensdag 6 maart 1974 plaats vond in de raadszaal van het Klundertse Stadhuis, die speciaal voor dit doel beschikbaar gesteld was door burgemeester Van Oosten.

Feit is dat Heemkundekring “die Overdraghe” uit Klundert dit jaar 45 jaar bestaat en dat onder andere Herman Meijer en Linze van der Mierden aan de wieg stonden, samen met nog een aantal andere Klundertenaren. En dat zij een aantal jaren de kar getrokken hebben. Maar ook dat de vereniging, die met ongeveer 30 leden begon, kon uitgroeien tot een ledenaantal van ruim 250 in 2019. Tot een vereniging die, geleid door een bijzonder actief bestuur dat gesteund werd en wordt door een aantal enthousiaste vrijwilligers, legio activiteiten kon ontplooien voor de Klundertse gemeenschap, invloed kon uitoefenen op gemeentelijk en regionaal beleid, met succes op de bres sprong wanneer verworvenheden uit het verleden beschermd moesten worden, en die midden in de maatschappij staat.

De nieuwe vereniging stelde zich ten doel haar kennis van de geschiedenis van Klundert aan anderen over te dragen en ook daarom vond men de naam “Die Overdraghe” zeer geslaagd. “Die Overdraghe” is immers de oudst bekende naam voor een dorp, dat ± 800 jaar geleden heel dicht bij het huidige Klundert moet hebben gelegen. Het was de plek waar turf, zout en andere goederen aankwamen en werd overgeslagen van het ene vaartuig naar het andere om verder vervoerd te worden richting Dordrecht en verder.

Het eerste bestuur werd gevormd door H. Meijer (voorzitter), die in zijn plaats liever een geboren Klundertenaar had gezien, L. van der Mierden (secretaris), L. Nederlof (penningmeester), mejuffrouw A. van Elewout en A. Vermeulen. De contributie werd op 15 gulden per jaar bepaald.

Veel te doen
“Onder heemkunde valt zowat alles wat met de eigen plaats te maken heeft”, aldus voorzitter Meijer. Volgens hem is er voor de nieuwe vereniging in Klundert ontzettend veel werk te doen. “Er is eigenlijk al zoveel verdwenen dat we iets gaan bewaren dat er eigenlijk al niet meer is. Er gaan dagelijks nog dingen verloren die nooit meer te vervangen zijn.” De nieuwe vereniging telde bij de start al rond de dertig leden. Vandaag zijn er dat zo’n 260.

Vanaf 23 juni tot eind augustus is er onder de titel “45 jaar Die Overdraghe” een overzichtstentoonstelling van de hoogtepunten uit het 45-jarig bestaan van onze Heemkundekring. Over de tentoonstellingen die we organiseerden, de Klundertkwizzzen, de lezingen, de publicaties, de verhuizingen, enz. Op die manier willen we eens te meer laten zien dat “Die Overdraghe” al die jaren een vitale en actieve vereniging is geweest, die vol in de actualiteit staat en die altijd op zoek is naar manieren om het “verhaal van Klundert” te vertellen aan iedereen die het maar horen wil. Dat er dus eigenlijk in die 45 jaren niks veranderd is.

In Het Heemhuis hebben we op veler verzoek de tentoonstelling over “De Metamorfose van een Gebedshuis” verlengd tot eind augustus. Daarnaast hebben we gedurende dezelfde periode een kleine expositie over “Oma’s Linnenkast”. Beide exposities zijn elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur te bezichtigen EN in de maanden juli en augustus ook op de eerste zaterdag van de maand, ook van twee tot vier uur.

JAARPROGRAMMA 2019

Naast bovenstaande tentoonstellingen staan in de tweede helft van 2019 de volgende activiteiten op ons programma:

21 september: Najaarsexcursie voor leden en niet-leden.

We gaan een middagje varen op de Mark. We maken een tocht die via de Leursche Vaart en Mark die de mooiste plekjes van de natuur dwars
door de polders tussen Terheijden en Dintelmond laat zien. Met prachtige flora en fauna en met koffie, thee en een hapje aan boord van het prachtige schip de MPS-Brabant.

Onze leden krijgen tijdig nadere informatie toegestuurd. Belangstellende niet-leden kunnen vanaf 1 augustus a.s. telefonisch informatie opvragen bij het secretariaat van “Die Overdraghe” – 0168 402281.

22 oktober: Najaarslezing door de heer W. van Draanen.
Onderwerp: Luchtgevechten boven Klundert in 1944. – Nadere informatie over locatie, aanvangstijd, e.d. volgt z.s.m.

2 november: Bevrijdingstour 

Met een touringcar maken we een rondrit langs alle plaatsen in de gemeente Moerdijk waar de Tweede Wereldoorlog zichtbare en onzichtbare sporen heeft achtergelaten. Tijdens de rit wordt u uitvoerig geïnformeerd over hetgeen zich in onze gemeente heeft afgespeeld in de eerste week van november 1944.

Dit is een gezamenlijk project voor jong en oud van de Heemkundekringen van Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen i.s.m. West-Brabant Express en “De Stad Klundert”.

Onze leden krijgen tijdig nadere informatie toegestuurd. Belangstellende niet-leden kunnen  vanaf 1 oktober a.s. telefonisch informatie opvragen bij het secretariaat van “Die Overdraghe” – 0168 402281.

16 november: Overdraghe Klundertkwizzz 2019 in De Stad Klundert. 

Daarnaast zijn er natuurlijk  de wekelijkse openstellingen van het Heemhuis op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur                  en onze aanwezigheid in De Stad Klundert, elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur m.u.v. de zaterdagmiddagen waarop het Cultureel Centrum wordt gebruikt voor een andere activiteit.

De komende maanden zijn we niet aanwezig in De Stad Klundert op: 13, 20 en 27 juli en 3 en 31 augustus.

Follow by Email
Facebook