Programma 2020

Lange tijd hebben we gehoopt dat we aan het einde van dit jaar de draad weer op zouden kunnen pakken en verder zouden kunnen met de voor 2020 geplande activiteiten. Het CORONA-virus blijft ons echter parten spelen.

Tot onze spijt heeft het bestuur van “Die Overdraghe” dat we, rekening houdend met de door de overheid i.v.m. deze pandemie opgelegde maatregelen,  in elk geval in dit jaar geen bijeenkomsten meer houden voor onze leden en belangstellenden.

Ook  de wekelijkse openstellingen van het Heemhuis op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en onze aanwezigheid in De Stad Klundert, elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur m.u.v. kunnen voorlopig niet doorgaan. We hopen dat we de deuren op woensdag 6 en zaterdag 9 januari 2021 weer wagenwijd voor u kunnen open zetten.

Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor deze beperkingen. 

Programma 2021 – TOCH  ACTIEF!!!

Het er naar uit dat ook het programma voor 2021 ernstig zal worden beïnvloed door de gevolgen van Corona. Maar dat verhindert ons niet om een aantal zaken “in de steigers te zetten”. Daar kunnen we echt niet mee wachten tot de deuren weer open kunnen, want dan is het te laat. Wij vinden dat we er dan moeten zijn met nieuwe activiteiten. Dus: Op 6 en 9 januari a.s. gaan we vrolijk verder met onze tentoonstellingen in Het Heemhuis en in De Stad Klundert. In De Stad betekent dit dat DSO zijn expositie af zal maken tot het einde van maart. De Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting, die oorspronkelijk voor het eerste kwartaal van 2021 ingepland was, was zo vriendelijk om een jaar op te schuiven. Zij zijn in het eerste kwartaal van 2022 de laatsten van een serie van 10 verenigingen die drie maanden lang hun activiteiten tentoon mochten spreiden in onze vitrines in De Stad.

Verder bereidt “Die Overdraghe” zich voor op een drietal herdenkingen in 2021.

Dat betreft:

– De herdenking van 600 jaar Sint-Elisabethsvloed.

De Sint-Elisabethsvloed van 1421 was  een watersnoodramp in de graafschappen Holland en Zeeland die plaatsvond op of rond 19 november 1421, de naamdag van Sint-Elisabeth. Vermoedelijk werd de ramp veroorzaakt door een bijzonder zware noord-westerstorm, gevolgd door een zeer hoge stormvloed. Van springvloed (zoals bij de watersnood van 1953) was toen geen sprake, maar het natte weer was er de oorzaak van dat het oppervlaktewater afkomstig van de rivieren nog zeer hoog stond.

Waarschijnlijk was de vloed zelf niet eens zo hoog, maar het dijkonderhoud was ernstig verwaarloosd. Hierdoor konden de dijken doorbreken, waardoor zowel zeewater uit het westen als rivierwater uit het oosten langzamerhand het land overstroomde. Er ontstond een nat gebied met opgeslibde zandplaten met daartussen kreken en bredere wateren. De dijkdoorbraken en overstromingen richtten in Zeeland en Holland, waartoe ook Niervaart hoorde, grote verwoestingen aan. Het aantal slachtoffers is in de loop van de tijd door mythevorming opgelopen tot 100.000. Schattingen geven aan dat mogelijk ongeveer tweeduizend mensen de dood vonden. Verder zijn naar schatting zo’n dertig dorpen, waaronder Niervaart, door de vloed verwoest waarvan er slechts een paar gedeeltelijk zijn teruggevonden.

Drie jaar later, van 18 op 19 november 1424, was er weer een dergelijke overstroming. Die trof vooral Zuidwest-Nederland. Deze stormvloed had vooral effect op de wilskracht van veel mensen. Bij de stormvloed van 1421 waren grote gebieden in Zuidwest-Nederland onder water gelopen. Hierna was men vol goede moed begonnen aan het herdijken van ondergelopen polders. Door de Sint-Elisabethsvloed werden veel van deze werkzaamheden tenietgedaan. Daarna heeft men ook niet meer geprobeerd de Hollandse Waard te herstellen en ontstond de Hollandse Biesbosch maar ook het gebied waar in 1580 begonnen kon worden met de bouw van het huidige Klundert.                                                               

– De herdenking van 400 jaar Stadhuis in Klundert.

Prins Maurits schonk bij akte d.d. 26 november 1620 een bedrag van 2000 gulden “vant maecken van een nieuw stadthuys”. Bovendien kregen de bestuurders van Klundert machtiging van de Prins om een extra belasting te mogen heffen. Ook schonk Maurits de benodigde hardsteen. Toen het bouwwerk werd aanbesteed bleek de geraamde 5000 gulden ontoereikend. De totale kosten zouden zeker 3400 gulden meer zijn. “Uit speciale graetie ende gunste” schonk Maurits een extra bedrag van 3000 gulden aan Klundert. De voorwaarde was wel dat alle verdere kosten van de bouw en van het onderhoud voor rekening van de inwoners van Klundert zouden komen, die moesten beloven om het gebouw “nu ende alle toecomenden tijden” in goede staat te zullen onderhouden. Het gebouw werd in 1621 gebouwd naar een ontwerp van Melchior van Helbach.

– De herdenking van 40 jaar vliegramp Fokker F28 bij Rode Vaart.

Op 6 oktober 1981 ontsnapten Klundert en omgeving aan een vliegramp. NLM Cityhopper Fokker F28 PH-CHI Eindhoven boven het Hollands Diep in een windhoos terecht, waarbij de rechtervleugel afbrak. Het toestel stortte neer op de rondweg rond het industrieterrein, vlak naast Roode Vaart en niet ver van Shell Nederland Chemie. Niemand van de 17 inzittenden overleefde de ramp. Een brandweerman, die toevallig ooggetuige was, overleed aan een hartaanval.

Op welke manier we en wanneer we aan deze memorabele feiten aandacht zullen besteden, is afhankelijk van hoe het verder gaat met de CORONA-epidemie. U hoort en ziet daar ongetwijfeld meer van tegen de tijd dat het zover is.

Follow by Email